2015

1. Publikácie


Acta Carnuntina 5/1/2015
ISSN 2224-0802
108 strany

 

Acta Carnuntina 5/2/2015
ISSN 2224-0802
84 strany

 

2. Prezentácia


11. október 2015
Rímsky Burgus v Ybbse
Mag. Martina Hinterwallner, Dr. Martin Krenn

 

25. marec 2015
Pamätník pre rímske vodovdnė potrubie
Dr. Franziska Beutler

 

22. apríl 2015
Rímania na hrane
Dr. Rudolf Aßkamp

 

10. jún 2015
Experimentálna Archeológia v Carnuntume
PD Dr. Stefan Hagel, Ing. Michael Mezgolits

 

7. október 2015
Hainburgská brána – Aktuálne výskumy od roka 6. do 2.tisícročia pred Christom
Ass.Prof. Dr. Alexandra Krenn-Leeb

 

11. november 2015
Aalen – Rozvodná centrála pri Limese. Od rytirskeho kaštiela až k Limes múzeu
Dr. Martin Kemkes

 

9. december 2015
Rok 2015 v Carnuntume
HR Mag. Franz Humer, Dr. Markus Wachter

 

3. Sympózium

17. bis 19. septembra 2015
Medicína a vojsko – Ošetrenie rán a starostlivosť o zraneých. Od začiatku až do času krížnej cesty

 

 

4. Exkurzie

24. – 31. máj 2015
Štúdijná cesta: Bulharsko – Thrakiskė dedičstvo a kresťanský Majster

 

7. august 2015
Rímska Viedeň a jej okolie

 

12. septembra 2015
Mauerbach Kartúza – Rímsky Limes: Tulln - Zeiselmauer

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List