Carnuntum bylo kdysi jedním z nejdůležitějších měst římské provincie Panonie. Jako bašta na dunajském limesu proti sousednímu Barbariku a křižovatka Jantarové cesty mělo velký strategický, politický a hospodářský význam. Více informací o historii Carnunta se dozvíte zde.

© RSV

1: Roman quarter 2: Amphitheater Civil City 3: School of Gladiators 4: Heathens Gate 5: Amphitheater Military City

Město Carnuntum bylo zpočátku dočasným zimním táborem, v 1. a 4. století našeho letopočtu z něj vyrostlo hlavní město římské provincie Horní Pannonie s asi 50 000 obyvatel. Vedle vojenského tábora a okolního vojenského města vzniklo mimo vojenskou zónu kvetoucí civilní město (municipium).

Limes, hranice na severu Římské říše, byla v Carnuntu vyznačena Dunajem. Z Carnunta se stala významná římská metropole nejen kvůli vojensky významné poloze na ochranu impéria, nýbrž také kvůli blízkosti důležitých obchodních stezek.

6 n. l.: Pozdější císař Tiberius zřizuje v prostoru Carnunta opevněný zimní tábor; Začátek římské přítomnosti v Carnuntu
41 až 54 n. l.: Zřízení vojenského tábora 
od cca 70 n. l.: První sídelní činnost v civilním městě (oblast římské čtvrti ve městě Petronell-Carnuntum)
81 až 96 n. l.: Za císaře Domiciana byl zřízen auxiliární kastel (pomocný tábor) a amfiteátr vojenského města.
Okolo roku 124 n. l.: Císař Hadrián uděluje Carnuntu městské právo - Municipium Aelium Karnuntum. V této době se staví také amfiteátr v civilním městě.
171 až 173 n. l.: Císař Marcus Aurelius pobývá v Carnuntu a dokončuje zde 2. knihu svých Hovorů k sobě.
9. 4. 193 n. l.: Lucius Septimius Severus je v Carnuntu prohlášen za císaře
194 n. l.: Carnuntum získalo rozšířené městské právo - Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum
11. 11. 308 n. l.: Císařská konference v Carnuntu - svěcení svátosti v rámci císařské konference
433 n. l.: Provincie Pannonie je předána Hunům.
Konec 19. století: Začíná systematický průzkum oblasti Carnuntum, který trvá dodnes.