Carnuntum kdysi patřilo k nejdůležitějším městům římské provincie Panonie. Bašta na Dunajském limetu proti sousednímu území nazývanému Barbaricum a křižovatka na Jantarové stezce s velkým strategickým, politickým a hospodářským významem. Tady se dozvíte víte informací o historii města Carnuntum.

© RSV

1: Římská městská čtvrť 2: Amfiteátr civilního města 3: Gladiátorská škola 4: Pohanská brána 5: Amfiteátr vojenského města 

Město Carnuntum bylo zpočátku dočasným zimním táborem, v 1. a 4. století našeho letopočtu z něj vyrostlo hlavní město římské provincie Horní Pannonie s asi 50 000 obyvatel. Vedle vojenského tábora a okolního vojenského města vzniklo mimo vojenskou zónu prosperující civilní město (municipium).

Limes, hranice na severu Římské říše, byla v Carnuntu vyznačena Dunajem. Z Carnunta se stala významná římská metropole nejen kvůli vojensky významné poloze na ochranu impéria, nýbrž také kvůli blízkosti důležitých obchodních stezek.

 

6 n. l. / Pozdější císař Tiberius zřizuje v prostoru Carnunta opevněný zimní tábor; Začátek římské přítomnosti v Carnuntu

41 až 54 n. l. / Zřízení vojenského tábora

od cca 70 n. l. / První sídelní činnost v civilním městě (oblast římské čtvrti ve městě Petronell-Carnuntum)

81 až 96 n. l. / Za císaře Domiciana byl zřízen auxiliární kastel (pomocný tábor) a amfiteátr vojenského města.

Okolo roku 124 n. l. / Císař Hadrián uděluje Carnuntu městské právo - Municipium Aelium Karnuntum. V této době se staví také amfiteátr v civilním městě.

171 až 173 n. l. / Císař Marcus Aurelius pobývá v Carnuntu a dokončuje zde 2. knihu svých Hovorů k sobě.

9. 4. 193 n. l. / Lucius Septimius Severus je v Carnuntu prohlášen za císaře

194 n. l. / Carnuntum získalo rozšířené městské právo - Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

11. 11. 308 n. l. / Císařská konference v Carnuntu - svěcení svátosti v rámci císařské konference

433 n. l. / Provincie Pannonie je předána Hunům.

Konec 19. století / Začíná systematický průzkum oblasti Carnuntum, který trvá dodnes.

Carnuntum – znovuzrozené císařské město

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.