Carnuntum - metropole na Dunajském limetu

Carnuntum zaujímá strategicky významnou polohu podél Dunajského limetu. Pod ochranou tábora římských legií a tábora pomocných sborů římské armády se hlavní město římské provincie Horní Panonie (Panonia superior), coby sídlo místodržícího, rozrostlo v metropoli světového významu s přibližně 50 000 obyvateli a rozlohou 10 km². Jako jediné město této velikosti a významu se přitom nacházelo v bezprostřední blízkosti hranice, na rozhraní Jantarové stezky jako jedné z nejdůležitějších severojižních spojnic a stezky vedoucí podél římského limetu jako jedné z nejdůležitějších západovýchodních spojnic na území Římského impéria.

Obchod a oboustranná kulturní výměna přispívaly k rozkvětu kultury a zajišťovaly blahobyt. Ze Středomoří se dovážel olivový olej, víno, rybí omáčka sloužící jako ochucovadlo, datle a fíky a z Itálie a Galie pocházelo vytříbené stolní náčiní. O přepychovém životě ve starověkém Carnuntu dodnes svědčí nespočet ozdobných předmětů, šperků, soch či fragmentů velkolepých nástěnných maleb.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List