Carnuntum – grad Rimljana

QUARTIERE ROMANO

A Carnunto l’epoca romana non è un passato lontano, ma un presente percepibile con tutti i sensi. Per questo è stato ricostruito nella propria sede originale - come pezzo unico al mondo - una parte del quartiere cittadino romano.

Tutte le operazioni di costruzione e i dettagli degli arredi si basano su reperti archeologici ritrovati sul posto. La base scientifica della ricostruzione, eseguita prevalentemente con antiche tecniche artigianali e lavorazioni manuali, sono state ricerche pluriennali dalle quali è stato possibile evincere informazioni su architettura, tecnica di riscaldamento, funzionalità degli edifici, utilizzo degli spazi e allestimenti interni.

Visitando questi luoghi si apre una finestra temporale unica nel suo genere sull’antica Carnunto dell’inizio del IV secolo.

 

RIMLJANI U CARNUNTUMU

Iako je u začecima bio samo privremeni zimski vojni logor, Carnuntum je između 1. i 4. stoljeća p. Kr. izrastao u glavni grad rimske provincije Gornje Panonije s oko 50 000 stanovnika. Osim vojnog logora i okolng vojnog grada, izvan vojne zone razvio se i procvjetali civilni grad (municipium).

Limes, granica Rimskog Carstva na sjeveru, obilježena je u Carnuntumu rijekom Dunav. Carnuntum se razvio u važnu rimsku metropolu, ne samo zbog vojno važnog mjesta za obranu granica carstva, već i zbog blizine važnih trgovačkih putova.

 

CARNUNTUM U BROJKAMA

 

Ukupna površina u Antici        10 km²
Od toga je otkriveno        0,5 %
Procijenjen broj stanovnika    50 000

 

CARNUNTUM KROZ STOLJEĆA

 

6. p. Kr. / Kasniji car Tiberije gradi utvrđeni zimski logor na području Carnuntuma; Početak prisutnosti Rimskog Carstva u Carnuntumu

od 41. do 54. p. Kr. / Gradi se vojni logor

od oko 70. p. Kr. / Prvi val naseljavanja u civilnom gradu (područje rimske gradske četvrti u Petronell-Carnuntumu)

od 81. do 96. p. Kr. / Pod carem Domicijanom grade se pomoćna utvrda i amfiteatar vojnog grada.

Oko 124. p. Kr. / Car Hadrian dodjeljuje Carnuntumu gradsku povelju – Municipium Aelium Karnuntum. U to vrijeme gradi se i amfiteatar civilnog grada.

od 171. do 173 p. Kr. / Car Marko Aurelije ostaje u Carnuntumu i ovdje dovršava 2. knjigu svojih autorefleksija.

9. 4. 193. p. Kr. / Lucije Septimije Sever proglašava se carem u Carnuntumu

194. n. Chr. / Carnuntum dobiva proširenu gradsku povelju – Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

11. 11. 308. p. Kr. / Carska konferencija u Carnuntumu – posvećenje svetišta u sklopu Carske konferencije

433. p. Kr. / Provincija Panonija predana je Hunima.

Kraj 19. st. / Započinje sustavno istraživanje Carnuntuma koje traje do danas.

 

 

LIMES

 

Limes je označavao granicu Rimskog Carstva na sjeveru. Granica se mjestimice sastojala od stvarno podignutog graničnog zida i karaula, no djelomično je bila uvjetovana prirodom. Tako je rijeka Dunav označavala granicu jednog dijela Rimskog Carstva. Carnuntum je bio važan pogranični grad na periferiji provincije Gornja Panonija, pa je u Carnuntumu trajno bila smještena legija radi osiguranja granice. 

Limes nije bio samo granica, već i važna trgovačka ruta unutar Rimskog Carstva. Zbog svog središnjeg položaja na samom limesu i zbog blizine Jantarskog puta, jedne od najvažnijih drevnih trgovačkih ruta, Carnuntum je imao unosan poslovni položaj.

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List