Carnuntum - svjetski grad na dunavskom limesu

Carnuntum zauzima istaknuto mjesto u sklopu dunavskog limesa. Pod zaštitom logora legionara i logora pričuvne postrojbe, glavni grad rimske provincije Gornje Panonije kao sjedište namjesnika razvio se u svjetski grad s oko 50 000 stanovnika s površinom od 10 km2. Osim toga, kao jedini grad te veličine i značenja nalazio se izravno na granici, na sjecištu Jantarskog puta kao jedne od najvažnijih veza u smjeru sjever-jug i Puta limesa kao jedne od najvažnijih veza u smjeru zapad-istok u Imperium Romanumu.

Trgovina i prijenos kulture potaknuli su procvat kulture i blagostanja. Maslinovo ulje, vino, riblji umak kao začin, datulje i smokve uvozili su se iz Sredozemlja, a fino stolno posuđe nabavljalo se iz Italije ili Galije. Brojni ukrasni predmeti, skulpture i fragmenti veličanstvenih freski i danas svjedoče o luksuznom životu u antičkom Carnuntumu.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List