Amfiteáter civilného mesta

Amfiteáter civilného mesta leží mimo antických mestských hradieb a bol postavený koncom 2. storočia n.l. Aréna bola obkolesená z oboch strán brán 25 metrov hrubými tribúnami, ktoré ponúkali miesto asi 13.000 návštevníkom. Schody veže stúpali do vyššie položených miest. Okolo 4 st. n.l. bola pri južnej bráne postavená kamenná nádoba, ktorá by sa dala interpretovať aj ako krstiteľnica, nie je to však isté. V tom období amfiteáter slúžil zrejme na iné ako svoje pôvodné účely.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List