Museum Carnuntinum

Pokračujte zo smeru od obce Petronell-Carnuntum po okresnej ceste až do centra obce Bad Deutsch-Altenburg. Pri dopravnom ostrovčeku, na ktorom sú osadené hodiny, odbočte smerom doľava, do uličky Badgasse.

Wiener Straße, 2405 Bad Deutsch-Altenburg

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List