Pohanská brána

Pohanská brána stojí okolo 900 m južne od civilného mesta a bola zrejme postavená za vlády cisára Konštancia II (351–361 n.l.) Pohanská brána je štvorhran, monument s dvojitými bránami pod štyrmi piliermi. Vonkajšie rozmery boli štvorcové s dĺžkou strán 14,5 metrov. Mocný podstavec v strede brány nebráni priechodu a ukazuje na funkciu víťazného monumentu. Na 4,3 m vysokom podstavci bola pravdepodobne umiestnená socha cisára v životnej veľkosti.

 

Heidentorgasse, 2404 Petronell-Carnuntum

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List