Festival neskorej antiky

Einführung / Kurzbeschreibung

Pri hľadaní stôp po životných reáliách v neskoroantickej minulosti sa Rímska mestská štvrť opäť stane javiskom pre viac ako 100 reenaktorov.

Festival neskorej antiky

Neobvyklé a úchvatné podujatie, na ktorom sa podieľa  temer 200 účinkujúcich z celej Európy, je návratom v čase, do obdobia pred 1700 rokmi. Akoby mávnutím čarovného prútika sa na 2 dni vráti pulzujúci život do mestskej štvrte rímskeho mesta  – toho mesta, ktoré „písalo“ svetové dejiny. Vyberte sa na prechádzku do minulosti a staňte sa svedkami histórie a každodenného života mesta Carnuntum v období neskorej antiky. Na rozdiel od iných podujatí tohto druhu nezažijete divadelné inscenácie ani starostlivo naplánované predstavenia, ťažiskom podujatia sú „naživo“ a do detailov zdokumentované obrazy skutočných historických udalostí. Nahliadnutie do života v rímskom meste prináša na každom kroku prekvapujúce odhalenia a prináša nezabudnuteľné zážitky z výletu do dávnej minulosti.

Festival neskorej antiky ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť spoznávať Rimanov spôsobom, ktorý má s doposiaľ platnými stereotypmi o ich živote veľmi málo spoločného. Podujatie je vhodné rovnako pre deti i dospelých, so záujmom o históriu. Doba, v ktorej dominovali „svalnaté“ brnenia a tógy je už stáročia za nami – dnes ich vystriedali nohavice a vojaci pripomínajú skôr stredovekých rytierov, než klasických rímskych legionárov z raného obdobia cisárskeho Ríma. Historické udalosti a vývoj spoločnosti sa odzrkadľujú v odevoch a výzbroji vojska. V neskorej antike si musel každý z vojakov obstarať vlastnú výzbroj i výstroj. 

 

Carnuntum v dobe neskorej antiky

 

Carnuntum druhej polovice 4. storočia prežívalo ťažké časy: mesto sa spamätúvalo z dôsledkov ničivého zemetrasenia, časť obyvateľov sa vysťahovala južnejšie, bližšie k Rímu a zužovali ho nájazdy vojenských zoskupení.

O poriadok v meste Carnuntum sa musel postarať veliteľ mesta – dux. Jednak bolo potrebné postarať sa o rímske vojsko a zabezpečiť pre veteránov a rodiny vojakov ubytovanie a zásobovanie a na druhej strane potreboval Rím nových vojakov, aby udržal bezpečnú hranicu. Za týmto účelom boli odvody mužstva pre armádu temer na dennom poriadku. Nové okolnosti si od duxa vyžadovali schopnosť vyjednávania, pretože územie Imperium Romanum, sa pokúšali osídľovať okolité kmene „barbarov“. V záujme udržania pokoja a ochrany záujmov obyvateľstva rímskeho mesta bol dux  so svojím štábom neustále na cestách. 

Vyberte sa s nami prostredníctvom tohto, v Dolnom Rakúsku jedinečného podujatia, do dôb, kedy Rímska ríša naposledy vzdorovala proti hroziacemu zániku a keď sa zároveň „vytyčovali výhybky“ nových dejín teritória. Rekonštruovaná štvrť mesta Carnuntum vytvára vhodný rámec tohto historického scenára. Vzhľad budov i detaily ich zariadenia sa sústreďuje na obdobie prvej polovice 4. storočia n. l.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List