Festival neskorej antiky

Einführung / Kurzbeschreibung

Pri hľadaní stôp po životných reáliách v neskoroantickej minulosti sa Rímska mestská štvrť opäť stane javiskom pre viac ako 100 reenaktorov.

Festival neskorej antiky

Neobvyklé a úchvatné podujatie, na ktorom sa podieľa  temer 200 účinkujúcich z celej Európy, je návratom v čase, do obdobia pred 1700 rokmi. Akoby mávnutím čarovného prútika sa na 2 dni vráti pulzujúci život do mestskej štvrte rímskeho mesta  – toho mesta, ktoré „písalo“ svetové dejiny. Vyberte sa na prechádzku do minulosti a staňte sa svedkami histórie a každodenného života mesta Carnuntum v období neskorej antiky. Na rozdiel od iných podujatí tohto druhu nezažijete divadelné inscenácie ani starostlivo naplánované predstavenia, ťažiskom podujatia sú „naživo“ a do detailov zdokumentované obrazy skutočných historických udalostí. Nahliadnutie do života v rímskom meste prináša na každom kroku prekvapujúce odhalenia a prináša nezabudnuteľné zážitky z výletu do dávnej minulosti.

Festival neskorej antiky ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť spoznávať Rimanov spôsobom, ktorý má s doposiaľ platnými stereotypmi o ich živote veľmi málo spoločného. Podujatie je vhodné rovnako pre deti i dospelých, so záujmom o históriu. Doba, v ktorej dominovali „svalnaté“ brnenia a tógy je už stáročia za nami – dnes ich vystriedali nohavice a vojaci pripomínajú skôr stredovekých rytierov, než klasických rímskych legionárov z raného obdobia cisárskeho Ríma. Historické udalosti a vývoj spoločnosti sa odzrkadľujú v odevoch a výzbroji vojska. V neskorej antike si musel každý z vojakov obstarať vlastnú výzbroj i výstroj.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List