Archive: Rímske hodovanie

Einführung / Kurzbeschreibung

Dejisko podujatia „Rímske delikatesy“ ja villa urbana, podľa originálu znovupostavená rímska mestská vila v rímskej mestskej štvrti.

Dejiskom podujatia „Rímske hodovanie“ je villa urbana - nanovo postavený mestský palác v rímskej civilnej mestskej štvrti, s nádhernými nástennými maľbami a priestornou sálou. Medzi jednotlivými chodmi hostiny (s výkladom odborníka) majú  návštevníci možnosť nahliadnuť aj na prípravu jedál v rímskej kuchyni domu. K päťchodovému menu sa podávajú rímske vínne kreácie a špičkové vína z regiónu Carnunta.

Oprávnenú vďaku za rozsiahle a detailné popisy „tajomstiev“ rímskeho kulinárskeho umenia si zaslúži gurmán z prvej polovice 1. st. n. l. Apicius. Rafinovanosť a pestrosť rímskej kuchyne a jej bohatosť sa však dalo obdivovať až vtedy, keď sa antické recepty po stáročiach prepísali do „realizovateľných“ receptov a podľa nich navarilo. Cez „dvere kuchyne“ sa tak otvorila brána do dávnej minulosti - do dôb, keď sa opulentné hodovanie považovalo za prejav kultivovaného životného štýlu.

Nemenej pozornosti si zaslúži aj dejisko akcie „Rímske hodovanie“: villa urbana, svetovo ojedinelý projekt rekonštrukcie mestského paláca na autentickom mieste, postavená prostriedkami a za pomoci techniky rímskej antiky. Na základe archeologických nálezov sa nanovo vytvorili farebné nástenné maľby aj priestranné miestnosti s nádhernými podlahami, zariadené ušľachtilým nábytkom. Večerný pobyt vo villa urbana ponúka jedinečné nazretie do života rímskej šlachty v dobe, keď bolo Carnuntum mestom svetového významu.

Večer začína krátkou prechádzkou cez rímsku mestskú štvrť. Vo vnútornom dvore vily oceníte aperitív - pohár rímskeho ružového vína. Menu, pozostávajúce z piatich chodov, sa podáva v krásnej sále, vo svite olejových lámp. Na jedálnom lístku sú napr. údené salámy, korenené píniovými orieškami, zelenina, ryba z Dunaja i rozličné druhy mäsa. Medzi jednotlivými chodmi môžete nazrieť do kuchyne a pozorovať prípravu jedál. Servírovanie jednotlivých chodov sprevádza výklad odborníka, ozrejmujúci jednotlivé aspekty rímskeho kulinárskeho umenia. Dozviete sa napr., že sa síce zachovali historické záznamy o dekadentných hodovaniach, na ktorých sa konzumovali špeciality ako jazyky plameniakov, ťavie päty, či čerstvé kohútie hrebene, ale i to, že sa v Carnunte zrejme nepodávali. Tu uprednostňovali bohatí domáci hostitelia vyberané lokálne špeciality, o. i. z rýb a diviny.

Info v skratke

1./8./22./29. augusta 2020 vždy od 18:30

Rímska mestská štvrť, villa urbana
Vstupné: € 95/os.

Prehliadky v nemeckom jazyku

Informácie a rezervácia na roemerstadt@carnuntum.at

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List