Nové programy 2017

Nová výstava múzea Carnuntina ukazuje, ako sa vďaka rímskej armáde v Carnunte zmenil obraz osídlenia, hospodárstvo ale aj spolužitie. „Rímska orlica“ zobrazuje nárok na moc rímskych cisárov. Ako symbol najvyššieho boha Jupitera bola ale aj znakom légie a zosobňovala všeobecne rísmke vojsko.

Najlepší spôsob ako sa ponoriť do sveta legionárov ponúkajú čerstvo vytvorené prehliadky v Museum Carnuntinum. Prehliadka so sprievodcom kombinuje intenzívne sa venovanie téme s napínavými anekdotami z vojenského tábora. Objavte pozadie života rímskeho vojaka a užasnite nad obdivuhodne dobre zachovanými nálezmi z Carnunta.

Informácie pre školy

Informácie pre skupiny

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List