Čo na Vás čaká?

 

Detská slávnosť 2019 v meste Rimanov Carnuntum sprostredkúva deťom hravou formou obdobie rímskej antiky. Na mladých „Rimanov“ čaká príťažlivý, poučný a pestrý program, plný zaujímavých a zábavných momentov nielen pre ne, ale i ich rodičov.

prezliekanie do dobových kostýmov: už pri príchode do mesta Rimanov Carnuntum majú deti (aj ich rodičia) možnosť, vkĺznuť do dobových rímskych odevov a premeniť sa tak na obyvateľov mesta Carnuntum.

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List