Schola Romana

 

Schola Romana: učíme sa pre život alebo iba pre školu? V Carnunte sa vyučuje v latinčine, na hodinách algebry poslúži abacus (počítadlo) a krasopis sa trénuje na papyruse a voskových tabuľkách.

 

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List