streľba na diviaky

 

streľba na diviaky: v dunajských lužných lesoch bol v dobách antiky ešte nezregulovaného koryta Dunaja stav diviakov v porovnaní s dneškom nesporne vyšší.  Dobroty z diviakov spestrovali nejednej rodine Rimanov v Carnunte i keltskému obyvateľstvu z okolia mesta jedálny lístok. 

 

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List