výroba bullae

 

výroba bullae: na každého novorodenca v Carnunte čakal bezprostredne po príchode na svet  darček - "bulla" – prívesok pre šťastie, ktorý ich mal ochraňovať pred zlom tohto sveta. Materiál, z ktorého boli tieto „bullae“ vyrobené, závisel od zámožnosti rodiny: vyrobené z kože alebo kovu, obsahovali zrolovaný lístok vavrínu (liečivá rastlina boha Apolóna).

 

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List