Legionárske pochodové cvičenia pre deti

 

Po „execírke“ účinkujúcich v kostýmoch prichádzajú na rad deti. Pri nácviku pochodu v útvare sa dokážu mladí priatelia Rimanov dokonale preniesť do života a pocitov legionárov a vyskúšať si s nimi rozličné – často žartovné  - cvičenia. 

 

Späť

Ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List