Festival neskorej antiky

Festival neskorej antiky

Pri hľadaní stôp po životných reáliách v neskoroantickej minulosti sa Rímska mestská štvrť opäť stane javiskom pre viac ako 100 reenaktorov.

Archived

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List