História a činnosti

Spolok priateľov Carnunta je jedným z najstarších a najtradičnejších klubov tohto typu v Rakúsku a dôležitý záujmový spolok pre archeológiu v Carnunte. Od jeho založenia v roku 1885 sa spolok snaží a zverejnenie a podporu archeologickej práce v najväčšom kultúrnom nálezišti dnešného Rakúska.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List