Každú nedeľu od 1. októbra 2022 môžete zažiť každodenný rímsky život z nezvyčajnej perspektívy otroka Phila.

Cestovanie v čase so spoločnosťou Phila

Každú nedeľu od 1. októbra 2022 môžete zažiť každodenný rímsky život z nezvyčajnej perspektívy otroka Phila.

Fiktívna postava Phila je otrokom Marca Ulpia Super, ktorý vlastní krásnu vilu Urbana a je veľmi významným občanom mesta. Phila bola takmer dieťa, keď ju kúpili ako vojnovú zajatkyňu na trhu s otrokmi vo Vindobone. Darí sa jej dobre a je hrdá na to, že môže byť detskou ošetrovateľkou (opatrovateľkou) v takom bohatom a významnom dome. Vydajte sa na cestu časom spolu s Philom a zažite, ako mohol vyzerať každodenný rímsky život v Carnuntume z tejto nezvyčajnej perspektívy.
 


Do predajne vstupeniek (Len v nemčine)

 

 

 

Späť na domovskú stránku

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List