Amfiteáter

Vo vojenskom meste

Amfiteáter vojenského mesta

Amfiteáter vojenského mesta, postavený z kameňa, pochádza z obdobia 2. stor. n. l. . Na tribúny sa pomestilo 8.000 divákov. Vzhľadom na svoju polohu v bezprostrednom susedstve tábora legionárov sa určite využíval aj na nácvik nástupov pešiakov a tréning jazdcov.

Carnuntum App

Nasmerujte hľadáčik aplikácie Carnuntum App do priestoru vedľa amfiteátra tak, aby ste mali výhľad na tábor legionárov.

Vstup - Kombiticket

Výstava o gladiátoroch

Obidva amfiteátre aj škola gladiátorov svedčia o význame, aký sa v antickom Carnunte gladiátorstvu prisudzoval. Multimediálna výstava vedľa amfiteátra vojenského mesta ponúka nazretie do sveta antických bojovníkov z arény.

V civilnom meste

Amfiteáter civilného mesta

Amfiteáter civilného mesta sa nachádzal za hranicou antickej mestskej hradby a pochádza z 2 stor. n. l.. Arénu amfiteátra po oboch stranách brán obopínajú 25 m široké tribúny, s kapacitou pre približne 13.000 divákov. Amfiteáter civilného mesta je od Mestskej štvrte Rimanov vzdialený asi 10 minút pešej chôdze.

Carnuntum App

Postavte sa do stredu arény - Carnuntum App Vám umožní vnímať hľadisko amfiteátra tak, ako ho kedysi videli gladiátori.

Vstup voľný

Tréningová aréna školy gladiátorov

Škola gladiátorov Carnunta, objav roku 2011, sa nachádza priamo vedľa amfiteátra civilného mesta. Súčasťou jej areálu bola tréningová hala, vlastný kúpeľ a veľká miestnosť na zhromaždenia. Vo vnútornom nádvorí sa nachádzala cvičná aréna vybudovaná z dreva, s priemerom 19 m, ktorú sa – podobne ako amfiteáter - podarilo zrekonštruovať na pôvodnom mieste.

Carnuntum App

Ak sa postavíte priamo vedľa arény amfiteátra civilného mesta, ponúka Carnuntum App virtuálny pohľad na školu gladiátorov.

Carnuntum - škola gladiátorov

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List