Amfiteáter civilného mesta

Amfiteáter civilného mesta sa nachádzal za hranicou antickej mestskej hradby a pochádza z 2 stor. n. l.. Arénu amfiteátra po oboch stranách brán obopínajú 25 m široké tribúny, s kapacitou pre približne 13.000 divákov. Amfiteáter civilného mesta je od Mestskej štvrte Rimanov vzdialený asi 10 minút pešej chôdze.

Carnuntum App

Postavte sa do stredu arény - Carnuntum App Vám umožní vnímať hľadisko amfiteátra tak, ako ho kedysi videli gladiátori.

Vstup voľný

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List