Nová výstava "Svetové mesto na Dunajskom limite"

Od 30. júna 2022 múzeum predstaví úplne novú výstavu: Carnuntum - svetové mesto na dunajskom limite. Pomocou exponátov, z ktorých niektoré ešte nikdy neboli vystavené, z krajinských zbierok Dolného Rakúska bude pôsobivo predstavená história mesta, ale aj jeho spoločenský život.

Múzeum Carnuntinum je teda ideálnym východiskovým bodom na objavnú cestu po rímskom meste Carnuntum.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List