Rímska mestská štvrť

Rímska mestská štvrť

Rímska mestská štvrť

V Carnunte nie sú zlaté časy Rimanov dávnou minulosťou, sú jeho prítomnosťou, možno ich prežívať všetkými zmyslami. A práve kvôli živému zážitku na pôvodnom mieste nálezov vznikol unikát aj vo svetovom meradle: „znovupostavená“ časť rímskej mestskej štvrte.

Všetky stavebné činnosti i detaily zariadenia vychádzajú z archeologických nálezov na tvári miesta. Vedeckým podkladom, použitým pri výstavbe, realizovanej prevažne remeselníckymi postupmi antiky a manuálne, predchádzali dlhoročné výskumy, na základe ktorých sa získali riešenia v oblasti architektúry, vykurovania, funkcií budov, rozmiestnenia priestorov a ich zariadenia.

Pri Vašej návšteve sa ocitnete na neopakovateľnom výlete do časopriestoru Rimanov.

Mestský okruh

Spoločnosť priateľov Carnunta

Spoločnosť priateľov Carnunta

Základným kameňom pri budovaní vedeckého výskumu v Carnunte bolo založenie GFC – Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885. Spoločnosť patrí k najstarším spolkom, s najbohatšou tradíciou na podporu tohto archeologického výskumu a sprístupňovanie informácií o Carnunte pre širokú verejnosť.

Čítať ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List