Sujet 2020

Rímske mesto Carnuntum

Mesto svetového významu Carnuntum vďačí za svoj rozkvet (hlavne v období od 1. do 4. st. n. l.) svojej vojensky i ekonomicky strategickej polohe na bezprostrednej hranici Rímskej ríše a v blízkosti križovatky dvoch najfrekventovanejších obchodných ciest v Európe. Počet obyvateľov postupne narastal - až dosiahol hranicu 50.000 osôb a Carnuntum sa stalo hlavným mestom provincie Horné Panónsko.

Cieľom Mesta Rimanov Carnunta je živé sprostredkovanie základného vedeckého výskumu. Mestská štvrť Rimanov s nanovo vybudovanými antickými domami, amfiteátrami a Múzeom Museum Carnuntinum ako klenotnicou Carnunta, prebúdzajú antiku do nového života.

Carnuntum kedysi

Carnuntum patrilo k najdôležitejším mestám rímskej provincie Panónsko. Carnuntum, bašta na podunajskom úseku rímskeho opevnenia proti vpádom Barbarov priamo na hranici Rímskej ríše, v bezprostrednej blízkosti živej obchodnej tepny - Jantárovej cesty, nadobudlo mimoriadny strategický, politický a hospodársky význam. Zaujímavosti z histórie Carnunta sa dozviete tu.

Carnuntum v dobe Rimanov

Spoločnosť priateľov Carnunta

Spoločnosť priateľov Carnunta

Základným kameňom pri budovaní vedeckého výskumu v Carnunte bolo založenie GFC – Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885. Spoločnosť patrí k najstarším spolkom, s najbohatšou tradíciou na podporu tohto archeologického výskumu a sprístupňovanie informácií o Carnunte pre širokú verejnosť.

Čítať ďalej

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List