Dôležitė informácie pre skupiny

  • odborne fundovaný spostredkovateľ kultúrnych hodnôt (sprievodca)
  • čiastočne bezbariérový
  • interaktívny
  • v areáli rímskej mestskej štvrte sa nachádza reštaurácia
  • zrušenie rezervácie do 7 dní pred termínom bez storno poplatkov
  • pri návšteve všetkých 3 výstavných lokalít v jeden deň obdržíte od nás suvenír
  • v čase termínu prineste prosím so sebou elektronické potvrdenie rezervácie
  • možnosť rezervácie sprievodcovských služieb v inom jazyku, než nemčina

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List