Bezbariérový prístup

Bezbariérový prístup pre invalidné vozíky

Rímska mestská štvrť
Z parkoviska je prístup až k centrálnemu „informačnému ostrovu“ vo vnútri parku. Tam získate prehľad o celom území parku. Na rovnakom mieste je k dispozícii filmový záznam z interiérov zrekonštruovaných budov.

V záujme bezpečného prístupu ku všetkým domom využite asistenčné služby našich sprievodcov. Stačí, ak nahlásite svoju požiadavku pri pokladnici – ručíme za to, že sa do pol hodiny dostaví pomoc v osobe asistenta. Máme k dispozícii vozíčky i bezkolieskové prenášacie sedačky. Toalety pre osoby s postihnutím sa nachádzajú priamo pri vchode.

Amfiteáter vojenského mesta
Z parkoviska je prístup až do pokladnice a expozície. Pri vjazde k aréne je výhodou využitie asistenčnej služby. Aj na tribúne sú vyhradené miesta pre vozíčkárov. V Amfiteátri vojenského mesta sa toalety pre postihnutých nenachádzajú.

Museum Carnuntinum
Budova múzea Museum Carnuntinum je komplexne prispôsobená potrebám osôb s postihnutím. Bezbariérová toaleta sa nachádza na prízemí.

Návštevníci so zrakovým postihnutím

Rímska mestská štvrť

Už na parkovisku začína pozemný systém vodiacich pásov – vedie až do archeologického parku. Vodiaci orientačný systém je vybudovaný i na celom území parku. Všetky informácie na informačných tabuliach sú napísané i Braillovým písmom. Okrem toho sú všetky informačné tabule doplnené o hmatom identifikovateľné informácie alebo texty v Braillovom písme. Ďalším zdrojom informácií je bezplatný „sprievodca“ – leták v Braillovom písme i zväčšenej latinke. 

Amfiteáter vojenského mesta
Na informačných tabuliach sú údaje napísané aj Braillovým písmom.

Museum Carnuntinum

Aktuálna výstava nedisponuje hmatom identifikovateľnými informáciami a nie sú v nej ani informačné tabule so zápismi v Braillovom písme.

Sluchovo postihnutí návštevníci

Všetky priestory pokladníc sú vybavené mobilnými indukčnými hlásičmi. V Múzeu v prírode Petronell-Carnuntum sú k dispozícii fixné načúvacie „stanovištia“ s indukčnými hlásičmi a na požiadanie – po predchádzajúcom dohovore - poskytuje i mobilné indukčné hlásiče pre skupiny so sprievodcom. Indukčným hlásičom disponuje aj výstavný priestor amfiteátra v obci Bad Deutsch-Altenburg.

Ľahko zrozumiteľný jazyk

V rímskej mestskej štvrti je k dispozícii aj bezplatný tlačený sprievodca v zjednodušenom jazyku.

Potrebujete odpovede na ďalšie otázky? Presné informácie a poradenstvo Vám radi poskytneme naalebo +43 2163 3377-0.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List