Otvorenie "Svetové mesta na Dunajskom limite"

História mesta a jeho spoločenský život sú pôsobivo zobrazené pomocou exponátov, z ktorých niektoré ešte nikdy neboli vystavené.

Od 30. júna 2022 bude múzeum Carnuntinum žiariť v novej kráse. Otvorením úplne novej výstavy "Carnuntum - Weltstadt am Donaulimes" (Carnuntum - svetové mesto na dunajskom limite) sa okrem iného predstavia doteraz nevidené exponáty zo zbierok spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, ktoré pôsobivo zachytávajú nielen históriu mesta, ale aj jeho spoločenský život.

Výsledky viac ako 150-ročného vedeckého výskumu sa po prvýkrát spojili do interaktívnej mapy starovekého Carnunta, ktorá umožňuje zobraziť históriu osídlenia aj štruktúru osídlenia až na úroveň mestskej štvrte.

Cieľom výstavy je vytvoriť predstavu o tom, ako rímska metropola fungovala a ako v nej ľudia žili. Východiskovým bodom sú vojenské zariadenia, ktoré tvorili podstatnú časť systému ochrany hraníc "Danube Limes" a boli základom pre rozvoj osídlenia Carnunta. Prilby, tvárové masky, strieborné pošvy na dýky a kompletne zachovaný cornu (vojenský signalizačný nástroj) sú len niektoré z vrcholov tejto časti výstavy.
 

Späť na prehľad

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List