Komentované prehliadky v slovenčine 5. júla 2022.

Prehliadky v slovenčine so sprievodcom


Trvanie: 1 hodina

Cena: 3 eurá na osobu

5. júla 2022: 11:00, 13:00 a 15:00

 

 

Späť na domovskú stránku

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List