Rekonštrukcia

V rímskej mestskej štvrti boli v rokoch 2006 až 2013 na pôvodnom mieste sprístupnené štyri (nanovo postavené) zrekonštruované budovy v stavebnom štýle 4. stor. n. l.: meštiansky dom (Dom kupca Lucia), elegantná mestská vila (villa urbana), rímske kúpele a jediná zachovaná mozaika Carnunta, chránená v domus quarta. Podlahové kúrenie celoročne hýčka príjemným teplom, v kuchyni rozvoniavajú čerstvé byliny a lahodné pokrmy a v luxusne vybavených obývacích miestnostiach sa ponúkajú misky s čerstvým ovocím.

Viaceré stavebné opatrenia a detaily vybavenia vychádzajú z archeologických nálezov na mieste a niesú výsledkom špekulácií. Vedeckým podkladom pre rekonštrukcie, vykonané väčšinou ručne a antickými postupmi bol dlhoročný výskum, objasňujúci architektúru, fungovanie podlahového vykurovania, funkciu budov, účel miestností aj zariadenie izieb. Ako „príručka“ sa používala aj rozsiahla práca rímskeho architekta a teoretika architektúry Vitruvia z 1. st. n. l., ktorá je zdrojom bohatých informácii o stavebných materiáloch, technológiách a technike v antike.

Vychádzajúc z výsledkov výskumu odkryli v roku 2014 archeológovia vo vzdialenosti cca 500 m od rímskej mestskej štvrte za účelom rozlúsknutia ďalších tajomstiev lokality časti tréningovej arény gladiátorskej školy.

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List