Dom kupca Lucia

Dom kupca Lucia bol prvým zo znovuzrodených objektov. Pri jeho rekonštrukcii a úplnom zfunkčnení sa v roku 2006 po prvýkrát v Carnunte využili metódy experimentálnej archeológie. Postavený je na pôvodnom mieste a za svoje meno vďačí nápisu, ktorý sa našiel pri staršom archeologickom prieskume práve na tomto mieste. Na nápise sa nachádza meno Lucius Maticeius Clemens. Dá sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou predpokladať, že ide o pôvodného vlastníka domu.

Dom je ukážkou životnej úrovne strednej vrstvy v Carnunte – veľkorysé rozvrhnutie domu a jeho solídne zariadenie dopĺňajú predstavu o tom, aký stupeň blahobytu dosiahli mnohí z občanov mesta. Carnuntum bolo živým obchodným uzlom na križovatkách Jantárovej a hraničnej cesty, vedúcej popri Limes Romanus. Bolo teda dôležitým miestom odbytu pestrého sortimentu tovarov, takže zistenie, že si Lucius Maticeius Clemens nadobudol svoj blahobyt ako kupec, nie je prekvapujúcou skutočnosťou. Pri archeologickom prieskume sa nenašli žiadne stopy po náradí, ani nástrojoch, ktoré by nasvedčovali, že by sa bol venoval remeslu. A hoci organické zvyšky, (napr. látky), nemohli prežiť tisícročia v zachovalom stave, je záver, že Lucius Maticeius Clemens s látkami obchodoval, zrejme správny.

Pôvodne boli určite obývané obe podlažia domu. Výskumy však nepriniesli ani náznak o tom, ako sa  využívalo horné poschodie a nenašli sa ani stopy po jeho zariadení. Preto sa komplexne zrekonštruovalo iba prízemie. Pri stavbe sa vo svetovej premiére overil aj v praxi zrekonštruovaný funkčný systém antického hypokaustického podlahového kúrenia.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List