Amfiteáter vojenského mesta

Tento amfiteáter, postavený už v 1. stor. n. l. má drevenú konštrukciu - stavby z kameňa sa objavujú až na začiatku 2. stor. n. l.. Svoju dnešnú podobu nadobudol v druhej polovici 2. stor.  Na východe      a západe pretínajú ovál vstupné brány. Keďže sa bezprostredne pri amfiteátri nachádzal legionársky tábor, používala sa ako hlavný vstup západná brána. Oba vchody sa dali zavrieť veľkými vrátami. 

 

Wiener Straße 52, 2405 Bad Deutsch-Altenburg 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List