Amfiteáter civilného mesta

Väčší z dvoch carnuntských amfiteátrov, postavený mimo civilného mesta okolo konca druhého storočia n. l. sa nachádza juhovýchodne od civilnej mestskej štvrte vo vzdialenosti necelých 20 minút chôdze.

Amfiteáter civilného mesta sa nachádza mimo antických mestských hradieb a pochádza z konca 2. stor. n. l. Arénu obklopovali tribúny so šírkou medzikružia 25 m a 2 vstupnými bránami. Tribúny poskytovali miesto pre cca 13.000 návštevníkov, k vyššie položeným „sedadlám“ sa vystupovalo schodami vo veži a rebríkmi. Od cca 4. stor. n. l. sa pri južnej bráne nachádzala kamenná nádoba, ktorá by sa dala interpretovať aj ako krstiteľnica - tento účel však nie je preukázaný. Dá sa oprávnene predpokladať, že v uvedenom období slúžil amfiteáter na iné, než pôvodné účely.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List