Rímska mestská štvrť

V rímskej mestskej štvrti boli v rokoch 2006 až 2013 na pôvodnom mieste otvorené štyri nanovo postavené rekonštrukcie budov v stavebnom štýle 4. stor. n. l. : mestská vila (dom kupca Lucia), elegantná mestská vila (villa urbana), rímske kúpele a jediná zachovaná mozaika Carnunta, chránená v domus quarta.

Amfiteáter civilného mesta

Väčší z dvoch carnuntských amfiteátrov, postavený mimo civilného mesta okolo konca druhého storočia n. l. sa nachádza juhovýchodne od civilnej mestskej štvrte vo vzdialenosti necelých 20 minút chôdze.

Brána pohanov

Tento symbol Carnunta sa nachádza južne od Rímskej mestskej štvrte vo vzdialenosti cca 20 minút pohodlnej chôdze.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List