Carnuntum na jeden pohl'ad

Rímska mestská štvrť

V civilnom meste Carnunta sa stávajú rekonštrukcie budov z dávnej antiky plne funkčné, zariadené a obývateľné domy mostíkom k poznaniu antického všedného dňa pred 1700 rokmi.

Rímske mesto Carnuntum

Objavte históriu Ríma na šiestich stanovištiach na území Carnunta. Rekonštrukcie, verne podobné originálom v mestskej štvrti, antické poklady v múzeu Museum Carnuntinum, amfiteáter a Brána pohanov.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List