Miestodržiteľský palác

Veľká, palácovitá budova bezprostredne ležiaca na Dunaji, ktorá už čiastočne padla za obeť zosunu svahu je miestodržiteľský palác (lat. legatus Augusti). Sú doložené dôkazy o existencii augustského legáta (legatus Augusti) v Carnunte.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List