2012 – 2014

Celoplošné skúmanie antického mestského priestoru na rozlohe 10 km2 nedeštruktívnymi metódami Ludwig Boltzmann Inštitút pre archeologickú prospekciu a virtuálnu archeológiu pod vedením Wolfganga Neubaera.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List