Vedecké správy

Stavebné úpravy mestskej štvrte

Hlavným zámerom budúcich stavebných opatrení je poskytnutie autentickej predstavy o zástavbe antickej mestskej štvrte. "Mesto Rimanov" sa teda dožíva podoby, hodnej svojho mena.

Rakúska Pečať kvality pre múzeá

V roku 2016 získalo Rímske mesto Carnuntum rakúske ocenenie Pečať kvality pre múzeá. Pečať sa udeľuje inštitúciám, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou kvalitou prezentácií.

Vedci v Carnunte

Vedecký riaditeľ Rímskeho mesta Carnuntum, dvorný radca Mag. Franz Humer, vyštudoval klasickú archeológiu, dejiny staroveku a dejiny umenia na univerzite v Salzburgu. Jeho život je už temer 30 rokov úzko spätý s vedeckým výskumom Rímskeho mesta Carnuntum. Do funkcie vedeckého riaditeľa bol vymenovaný v roku 2001.

Rímsky orol

Výstava Múzea Carnuntina "Carnuntum a cisárske armády" prezentuje, ako sa vďaka prítomnosti rímskej armády menil v Carnunte obraz osídlenia, hospodárstvo, ale aj spolužitie v regióne.

Prednášky a exkurzie

Spoločnosť priateľov Carnunta organizuje každoročne exkurzie, viaceré sympózia a vedecké prednášky vo Viedni aj v Carnunte.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List