Ranné vojenské základne v Carnunte

Vo svojom stave zachovania a svojej dimenzii svetovo jedinečný nález gladiátorskej školy z roku 2011 tvoril východiskový bod viacročného ambiciózneho výskumového zámeru celoplošnej prospekcie Carnunta. V rámci projektu „ArchPro Carnuntum“, ktorý bežal v rokoch 2012 až 2014, vedenom Univ. Prof. Dr. Wolfgang Neubauer, riaditeľom Ludwig Boltzmann Inštitútu pre archeologickú prospekciu a virtuálnu archeológiu (LBI ArchPro), bolo preskúmaných 10 km2 veľkej plochy rímskeho mesta

najmodernejšími metódami prospekcie.

 

Cieľ tohto, vo svojom výskumnom vyjadrení a jeho rozsahu svetovo jedinečného projektu, bolo, pomocou systematickým nasadením nedeštruktívnych metód prospekcie, zaistiť základy pre trvalý, na vedomostiach založený manažment Carnunta. 

 

V roku 2014 sa teamu LBI ArchPro podaril daľší senzačný objav. Nájdený bol typický obranný zákop priamo na Dunaji ležiaceho tábora o výmere ca. šiestich futbalových ihrísk (57.600 m²). „Magnetové a radarové snímky ukazujú južne a severne od amfiteátra a gladiátorskej školy výrazné pozostatky rímskych stanových táborov. Spomedzi nich jeden, ktorý bol po založení mesta čiastočne rekonštruovaný a pri ktorom sa teda jedná o jeden z prvých vojenských táborov z prvého st. n.l. v Carnunte.“, - Prof. Wolfgang Neubauer.

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List