Karnuntum – grad Rimljana

RIMSKA GRADSKA ČETVRT

Rimsko doba u Karnuntumu nije neka mnogo daleka prošlost, već sadašnjost koja se može doživeti svim čulima. U okviru ovoga, jedan deo rimske gradske četvrti obnovljen je na originalnoj lokaciji, jedinstveno u celom svetu.

Svi građevinski radovi i detalji opremanja zasnivaju se na arheološkim nalazima na licu mesta. Naučna osnova za obnovu, koja je pretežno realizovana ručnim radom uz pomoć antičke tehnike zanatstva, dobijena je dugogodišnjim istraživanjima, na osnovu kojih su mogle da se dobiju informacije o arhitekturi, grejnoj tehnici, funkciji objekta, korišćenju prostora i enterijeru.

Tokom posete otvoriće vam se jedinstveni vremenski portal u antički Karnuntum ranog 4. veka.

 

 

RIMLJANI U KARNUNTUMU

 

Na početku privremeni zimski logor, Karnuntum je između 1. i 4. veka n. e. izrastao u glavni grad rimske provincije Gornja Panonija sa oko 50.000 stanovnika. Pored legionarskog logora i obližnjeg grada u kome je bio smešten vojni logor, izvan vojne zone razvio se prosperitetan civilni grad (municipium).

Limes, granica na severu Rimskog carstva, u Karnuntumu je bila omeđena Dunavom. Ne samo zbog značajnog položaja u vojnom smislu, zarad obezbeđenja granice Carstva, već i zbog blizine važnih trgovačkih puteva, Karnuntum se razvio u značajnu rimsku metropolu.

 

KARNUNTUM U BROJKAMA

 

Ukupna površina iz antičkog doba        10 km²
Od toga otkriveno        0,5%
Procenjeni broj stanovnika    50.000

 

KARNUNTUM TOKOM VEKOVA

 

6. g. n. e. / Tiberije, koji je kasnije postao i car, izgradio je na prostoru Karnuntuma utvrđeni zimski logor; početak rimskog prisustva u Karnuntumu

41. do 54. g. n. e. / Gradi se legionarski logor

od oko 70. g. n. e. / Prva naseljavanja u civilnom gradu (područje rimske gradske četvrti u Petronel-Karnuntumu)

81. do 96. g. n. e. / Pod carem Domicijanom grade se Auksilijarkastel i amfiteatar vojnog grada.

oko 124. g. n. e. / Car Hadrijan daje Karnuntumu gradska prava – Municipium Aelium Karnuntum. U ovo doba gradi se i amfiteatar u civilnom gradu.

171. do 173. g. n. e. / Car Marko Aurelije boravi u Karnuntumu i ovde završava 2. knjigu svojih Meditacija (Samome sebi).

9.4.193. g. n. e. / Lucije Septimije Sever proglašen je za cara u Karnuntumu

194. g. n. e. / Karnuntum dobija proširena gradska prava – Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

11.11.308. g. n. e. / Carska konferencija u Karnuntumu – posvećenje svetilišta u okviru Carske konferencije

433. g. n. e. / Provincija Panonija predata je Hunima.

Kraj 19. veka / Sistematično istraživanje Karnuntuma počinje i traje sve do danas.

 

 

LIMES

 

Limes je obeležavao granicu Rimskog carstva na severu. Na pojedinim mestima granica se sastojala od stvarno podignutog graničnog zida i stražarskih kula, a delimično je postojala i zbog prirodnih datosti. Tako je, kao rečna granica, Dunav obeležavao jedan deo granice Rimskog carstva. Karnuntum je bio važan pogranični grad na obodu provincije Gornja Panonija, te je zato, zbog obezbeđivanja granice, u Karnuntumu stalno bila stacionirana jedna legija. 

Limes nije bio samo granica već i važna trgovinska trasa u okviru Rimskog carstva. Zbog svog centralnog položaja na putanji Limesa, kao i zbog blizine Ćilibarskog puta, jedne od najvažnijih trgovinskih trasa antičkog doba, Karnuntum je predstavljao unosnu privrednu lokaciju.

 

 

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List