Dolazak – Kako da dođem u Karnuntum

RIMSKA GRADSKA ČETVRT
Hauptstraße 1A, 2404 Petronell-Carnuntum
Ulaz sa kombinovanom kartom
Na području rimskog civilnog grada, rekonstruisan je jedan deo gradske četvrti Karnuntuma na originalnoj lokaciji. Sve rekonstrukcije su potpuno funkcionalne.

 

AMFITEATAR VOJNOG GRADA
Wienerstraße 52, 2405 Bad Deutsch-Altenburg
Ulaz sa kombinovanom kartom
Amfiteatar je jedini još vidljivi deo nekadašnjeg grada u kome se nalazio vojni logor (canabae legionis). Jedna mala izložba koja nam pruža uvid u svet gladijatora.

 

MUZEJ KARNUNTINUM (CARNUNTINUM)
Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg
Ulaz sa kombinovanom kartom
Muzej Karnuntinum (Carnuntinum) najveći je rimski muzej u Austriji i riznica Karnuntuma. Trenutno je postavljena izložba „Rimski orao” o rimskoj vojsci.

 

Dolazak - Autom

 

Iz Beča

Od grada auto-putem A4 u pravcu Budimpešta/Aerodrom Beč. Prođete pored aerodroma Beč sve do izlaza Fischamend. Vodite računa o tome da su vam za korišćenje auto-puta u Austriji potrebne važeće vinjete za auto-put. Informacije o ovome na internet-stranici www.asfinag.at/toll/vignette
Nakon što izađete sa auto-puta, vozite duž regionalnog puta B9 u pravcu Hajnburga na Dunavu (Hainburg an der Donau) sve do Petronel-Karnuntuma (Petronell-Carnuntum) odnosno Bad Dojč-Altenburga (Bad Deutsch-Altenburg).
Dužina puta oko 40 km, trajanje vožnje: oko 40 minuta

Iz Bratislave 

Regionalni put B9 u pravcu Beča do Bad Dojč-Altenburga (Bad Deutsch-Altenburg) odnosno Petronel-Karnuntuma (Petronell-Carnuntum)
Dužina puta oko 25 km, trajanje vožnje: oko 30 minuta

 

PARKING

Na svim trima lokacijama rimskog grada Karnuntuma nalazi se sopstveni besplatni parking za posetioce, neposredno pored ulaza na dotičnu lokaciju. Postoje i besplatna parkirališta za autobuse.

 

 

Dolazak - Vozom

 

ŽELEZNIČKA VEZA IZ BEČA

Karnuntum je brzim vozom na liniji S7 optimalno povezan sa Bečom (centar grada Beč centar (Wien Mitte)).
Polazak radnim danima i vikendima sa stanice Wien Mitte – Landstraße na svakih sat vremena (u 8.19 h, 9.19 h, 10.19 h itd.) u smeru Wolfsthal. Trajanje vožnje 1 sat. Od stanice gde izlazite iz voza, železničke stanice Petronel-Karnuntum, do Rimske gradske četvrti stiže se nakon 15 minuta hoda. Pratite table sa oznakama puta.
Vozovi za povratak u Beč takođe saobraćaju na svakih sat vremena (u 9.18 h, 10.18 h, 11.18 h itd.) sa stanice Petronel-Karnuntum.
Za posetu muzeju Karnuntinum, vozite se jednu stanicu dalje, železnička stanica Bad Dojč-Altenburg (Bad Deutsch-Altenburg) je stanica na kojoj treba da izađete iz voza. Do muzeja se stiže nakon pešačenja od 20 minuta.
Bliže informacije o aktuelnim dnevnim polascima molimo da pogledate u redu vožnje ÖBB-a na internet-stranici www.oebb.at


My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List