Karnuntum se ubrajao u najvažnije gradove rimske pokrajine Panonije. Kao bastion na Dunavskom limesu naspram susednog Bararbikuma i čvorište Ćilibarskog puta imao je veliki strateški, politički i privredni značaj. Saznajte više o istoriji Karnuntuma.

© RSV

1: Rimska gradska četvrt 2: Amfiteatar civilnog grada 3: Škola za gladijatore 4: Hajdentor (Paganska vrata) 5: Amfiteatar vojnog grada

Na početku privremeni zimski logor, Karnuntum je između 1. i 4. veka n. e. izrastao u glavni grad rimske provincije Gornja Panonija sa oko 50.000 stanovnika. Pored legionarskog logora i obližnjeg grada u kome je bio smešten vojni logor, izvan vojne zone razvio se prosperitetan civilni grad (municipijum).

Limes, granica na severu Rimskog carstva, u Karnuntumu je bila omeđena Dunavom. Ne samo zbog značajnog položaja u vojnom smislu, zarad obezbeđenja granice Carstva, već i zbog blizine važnih trgovačkih puteva, Karnuntum se razvio u značajnu rimsku metropolu.

 

6. godine nove ere / Tiberije, koji je kasnije postao i car, izgradio je na prostoru Karnuntuma utvrđeni zimski logor; početak rimskog prisustva u Karnuntumu

od 41. do 54. g. n. e. / Gradi se legionarski logor

od oko 70. g. n. e. / Prva naseljavanja u civilnom gradu (područje rimske gradske četvrti u Petronel-Karnuntumu)

od 81. do 96. g. n. e. / Pod carem Domicijanom grade se Auksilijarkastel i amfiteatar vojnog grada.

oko 124. g. n. e. / Car Hadrijan daje Karnuntumu gradska prava – Municipijum Aelijum Karnuntum. U ovo doba gradi se i amfiteatar u civilnom gradu.

od 171. do 173. g. n. e. / Car Marko Aurelije boravi u Karnuntumu i ovde završava 2. knjigu svojih Meditacija (Samome sebi).

9. 4. 193. g. n. e. / Lucije Septimije Sever proglašen je za cara u Karnuntumu

194. g. n. e. / Karnuntum dobija proširena gradska prava – Kolonija Septimija Aurelija Antoninijana Karnuntum (Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum)

11. 11. 308. g. n. e. / Carska konferencija u Karnuntumu – posvećenje svetilišta u okviru Carske konferencije

433. g. n. e. / Provincija Panonija predata je Hunima.

Kraj 19. veka / Sistematično istraživanje Karnuntuma počinje i traje sve do danas.

Karnuntum – ponovo rođeni carski grad

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.