Carnuntum – Romalıların şehri

ROMA SEMTİ

Carnuntum’da Roma zamanı uzak bir geçmiş değildir, aksine tüm anlamlarıyla yaşanabilir şimdiki zamandır.  Bu amaçla, bu Roma kentinin belirli bir kısmı tüm dünyada benzersiz bir biçimde gerçek yerinde yeniden kurulmuştur.

Tüm inşaat önlemleri donanım detayları yerinde yapılan arkeolojik kanıtlara dayanmaktadır. Esas olarak antik zanaat teknikleri ve el emeği kullanılarak gerçekleştirilen yeniden yapılanmanın bilimsel temeli mimarlığa, ısıtma teknolojisi, bina işlev, oda kullanımı ve iç donanımın kazanıldığı yıllarca süren araştırmalardı.

Ziyaretinizde erken 4. yüzyıldaki antik Carnuntum’a tek seferlik bir zaman penceresi açılıyor.

 

CARNUNTUM’DA ROMALILAR

 

İlk dönemlerde geçici kış deposu olarak görev yapan Carnuntum M.S. 1. ve 4. yüzyıl sonrasında 50.000 nüfusa ulaşmış ve yukarı Panonya Roma eyaletinin başkenti haline gelmiştir.  Lejyon kampı ve çevresindeki depo şehrinin yanı sıra askeri alanın dışında gelişen bir sivil şehir de vardı (municipium). 

Roma İmparatorluğunun kuzeydeki sınırı Limes Carnuntum’da Tuna tarafından işaretlenmiştir.  Sadece İmparatorluğun sınır koruması için askeri konumdan dolayı öneminden değil, önemli ticari yollara yakınlığından dolayı da Carnuntum önemli bir Roma Metropolü olarak gelişmiştir.

 

SAYI OLARAK CARNUNTUM

 

Antik toplam alan         10 km²
Boşaltılmış olan         0,5 %
Tahmini nüfus sayısı     50.000
 

BİN YILLARDA CARNUNTUM

 

M.S. 6 / Sonraki İmparator Tiberius Carnuntum çevresinde güçlendirilmiş bir kış deposu kurar; Roma varlığının Carnuntum’da başlangıcı

M.S. 41-54 / Lejyon kampı kurulur

M.S. yaklaşık 96’dan sonra / sivil şehirde ilk yerleşim faaliyeti (Petronell-Carnuntum’da Roma semti alanı)

M.S. 81-96 / İmparator Domitian ile Auxiliarkastell ve askeri şehrin amfi tiyatorusu kurulur.  

Yaklş. M.S. 124 / Imparator Hadrian Carnuntum’a şehir statüsü verir - Municipium Aelium Karnuntum. Bu sürede sivil şehrin amfi tiyatrosu da kurulur.

M.S. 171-173 / İmparator Marc Aurel Carnuntum’da bulunur ve burada kendine dair düşüncelerin 2. kitabını bitirir.

M.S. 9.4.193 / Lucius Septimius Severus Carnuntum’da imparator olarak ilan edilir

M.S. 194 / Carnuntum geliştirilmiş şehir statüsü elde eder - Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

M.S. 11.11.308 / Carnuntum’da imparator konferansı – imparator konferansı kapsamında mukaddesatın kutsanması

M.S. 433 / Panonya eyaleti Hunlara devredilir.

19. yüzyılın sonu / Carnuntum’un sistematik araştırması başlamış ve bugüne kadar devam etmiştir.

 

LIMES

 

Limes Roma İmparatorluğunun kuzeydeki sınırlarını belirlemektedir. Sınırlar yer yer surlar ve gözetleme kulelerinden oluşuyordu, kısmen de doğal bir sınır takip ediyordu.  Böylece Tuna nehri ve Limes Roma İmparatorluğunun sınırlarının bir kısmını işaretlemekteydi. Carnuntum yukarı Panonya eyaleti ucunda önemli bir sınır şehriydi, bu nedenle sınır güvenliği için Carnuntum’da daima bir lejyon bulunuyordu.  

Ancak Limes sadece bir sınır değildi, aksine Roma İmparatorluğu içerisinde önemli bir ticari rotaydı. Carnuntum, Limes yoluna merkezi konumundan ve Kehribar yoluna yakınlığından dolayı en önemli antik ticaret noktalarından biriydi ve kazançlı bir yerleşim bölgesiydi.

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List