Najdôležitejšie informácie

  • Vzrušujúci program pre všetky vekové skupiny
  • vedecky podložené a zároveň hravé kultúrne sprostredkovanie
  • Čiastočne bezbariérové
  • reštaurácia a detské ihrisko na mieste rímskej štvrte
  • prebaľovací pult na mieste konania festivalu

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List