Bezbariérový prístup pre invalidné vozíky

Rímska mestská štvrť (s obmedzeniami)

Z parkoviska je bezbariérový prístup na invalidnom vozíku až ku hlavnej pokladnici a asfaltovanými, resp. štrkom spevnenými chodníkmi sa dá prejsť až k centrálnemu informačnému ostrovu v terénu. Odtiaľ je výhľad na Mestskú štvrť Rimanov, s možnosťou prehliadky interiérov rekonštruovaných domov na filmovom zázname. V nanovo postavených, verne podľa originálov zrekonštruovaných domoch Rimanov sa nachádza niekoľko čiastočne vysokých schodov a nerovností. Ulica Römerstraße obklopojúca tieto domy je invalidným vozíkom i detskými kočiarmi zjazdná iba obmedzene. Jednou z možností, ako sa nerovnostiam vyhnúť, je prejazd cez lúku. S pomocou mobilných rámp (dĺžka 208,5 cm, vnútorná šírka 76 cm, nosnosť 350 kg, hmotnosť 15,8 kg) sa dajú na vozíku navštíviť rímske kúpele a  priestory villy urbana. Mobilné rampy i invalidné vozíky sú pre Vás pristavené na samoobslužné využitie pri pokladnici a v teréne. Prosíme Vás, aby ste nám ohlásili potrebu vozíka v predstihu pred Vašou návštevou telefonicky a informovali sa u nás o aktuálnom stave. Skupiny so zarezervovaným sprievodcom prosíme, aby nám potrebu vozíka/vozíkov oznámili zároveň s rezerváciou. Jedna toaleta pre telesne znevýhodnených sa nachádza pri hlavnom vchode.

Amfiteáter vojenského mesta
Z parkoviska je prístup až do pokladnice a expozície. Pri vjazde k aréne je výhodou využitie asistenčnej služby. Cesta k pokladnici a expozícii je vysypaná štrkom, do arény sa dá dostať cez lúku. Aj na tribúne sú vyhradené miesta pre vozíčkárov. V Amfiteátri vojenského mesta sa toalety pre postihnutých nenachádzajú.

Museum Carnuntinum
Budova múzea Museum Carnuntinum je komplexne prispôsobená potrebám osôb znevýhodnených postihnutím. Na vyššie poschodia premáva individuálny výťah na vozíčky. V prípade potreby je k dispozícii aj invalidný vozík. Bezbariérová toaleta sa nachádza na prízemí.

Sluchovo postihnutí návštevníci

Všetky priestory pokladníc sú vybavené mobilnými indukčnými hlásičmi. V Múzeu v prírode Petronell-Carnuntum sú k dispozícii fixné načúvacie „stanovištia“ s indukčnými hlásičmi a na požiadanie – po predchádzajúcom dohovore - poskytuje i mobilné indukčné hlásiče pre skupiny so sprievodcom. Indukčným hlásičom disponuje aj výstavný priestor amfiteátra v obci Bad Deutsch-Altenburg.

Návštevníci so zrakovým postihnutím

© RSV

Rímska mestská štvrť

Už na parkovisku začína pozemný systém vodiacich pásov – vedie až do archeologického parku. Vodiaci orientačný systém je vybudovaný i na celom území parku. Všetky informácie na informačných tabuliach sú napísané i Braillovým písmom. Okrem toho sú všetky informačné tabule doplnené o hmatom identifikovateľné informácie alebo texty v Braillovom písme. Ďalším zdrojom informácií je bezplatný „sprievodca“ – leták v Braillovom písme i zväčšenej latinke. 

Amfiteáter vojenského mesta


Na informačných tabuliach sú údaje napísané aj Braillovým písmom.

Museum Carnuntinum

Aktuálna výstava nedisponuje hmatom identifikovateľnými informáciami a nie sú v nej ani informačné tabule so zápismi v Braillovom písme.

Ľahko zrozumiteľný jazyk

V rímskej mestskej štvrti je k dispozícii aj bezplatný tlačený sprievodca v zjednodušenom jazyku.

Potrebujete odpovede na ďalšie otázky? Presné informácie a poradenstvo Vám radi poskytneme na roemerstadt[at]carnuntum.at alebo +43 2163 3377-0.