Bezbariérový prístup pre invalidné vozíky

Rímska mestská štvrť (s obmedzeniami)

Z parkoviska sa dostanete k pokladni a bezbariérovému vstupu pre vozíčkarov po štrkových, ale rovných a ľahko prístupných chodníkoch k centrálnemu informačnému ostrovčeku v areáli. Odtiaľ sa vám naskytne výhľad na rímsku štvrť a prostredníctvom filmu si môžete prezrieť interiér zrekonštruovaných domov.
Verne zrekonštruované rímske domy majú niekoľko schodov a nerovný povrch. Rímska cesta obklopuje tieto domy a je len čiastočne priechodná pre vozíčkarov a kočíky.
Pomocou mobilných ľahkých karbónových rámp (dĺžka 208,5 cm, vnútorná šírka 76 cm, nosnosť 350 kg, hmotnosť 7 kg) si môžete rímske kúpele a villa urbana ľahko prezrieť. Tieto mobilné rampy, ako aj invalidné vozíky, sú k dispozícii v pokladni a na viacerých miestach v areáli.
Prosíme vás, aby ste sa niekoľko dní pred návštevou telefonicky informovali o podmienkach na mieste. Skupiny s objednanými prehliadkami so sprievodcom prosíme, aby nás o svojich požiadavkách informovali pri rezervácii. Pri hlavnom vchode a v záchodovom bloku v areáli a v reštaurácii nášho múzea sa nachádza toaleta pre telesne postihnutých.

  Amfiteáter vojenského mesta
  Z parkoviska je prístup až do pokladnice a expozície. Pri vjazde k aréne je výhodou využitie asistenčnej služby. Cesta k pokladnici a expozícii je vysypaná štrkom, do arény sa dá dostať cez lúku. V Amfiteátri vojenského mesta sa toalety pre postihnutých nenachádzajú.

  Museum Carnuntinum
  Budova múzea Museum Carnuntinum je komplexne prispôsobená potrebám osôb znevýhodnených postihnutím. Na vyššie poschodia premáva individuálny výťah na vozíčky. V prípade potreby je k dispozícii aj invalidný vozík. Bezbariérová toaleta sa nachádza na prízemí. Toaleta pre telesne postihnutých sa nachádza na prízemí.

  Sluchovo postihnutí návštevníci

  Všetky priestory pokladníc sú vybavené mobilnými indukčnými hlásičmi. V Múzeu v prírode Petronell-Carnuntum sú k dispozícii fixné načúvacie „stanovištia“ s indukčnými hlásičmi a na požiadanie – po predchádzajúcom dohovore - poskytuje i mobilné indukčné hlásiče pre skupiny so sprievodcom. Indukčným hlásičom disponuje aj výstavný priestor amfiteátra v obci Bad Deutsch-Altenburg.

  Návštevníci so zrakovým postihnutím

  © RSV

  Rímska mestská štvrť

  Už na parkovisku začína pozemný systém vodiacich pásov – vedie až do archeologického parku. Vodiaci orientačný systém je vybudovaný i na celom území parku. Všetky informácie na informačných tabuliach sú napísané i Braillovým písmom. Okrem toho sú všetky informačné tabule doplnené o hmatom identifikovateľné informácie alebo texty v Braillovom písme. Ďalším zdrojom informácií je bezplatný „sprievodca“ – leták v Braillovom písme i zväčšenej latinke. 

  Amfiteáter vojenského mesta


  Na informačných tabuliach sú údaje napísané aj Braillovým písmom.

  Museum Carnuntinum

  Aktuálna výstava nedisponuje hmatom identifikovateľnými informáciami a nie sú v nej ani informačné tabule so zápismi v Braillovom písme.

  Ľahko zrozumiteľný jazyk

  V rímskej mestskej štvrti je k dispozícii aj bezplatný tlačený sprievodca v zjednodušenom jazyku.

  Potrebujete odpovede na ďalšie otázky? Presné informácie a poradenstvo Vám radi poskytneme na roemerstadt[at]carnuntum.at alebo +43 2163 3377-0.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.