Zviditeľnenie neviditeľného

S aplikáciou Carnuntum môžete po prvý raz zažiť aj tie oblasti, ktoré sú v podzemí už tisíc rokov. Na mnohých zážitkových miestach v Carnuntume sa staroveké budovy objavia virtuálne na obraze z vášho fotoaparátu. Prostredníctvom rozšírenej reality, ktorá je spojením reálneho a digitálneho sveta, môžete zažiť minulosť. Okrem toho si na tematických prehliadkach po štvrti môžete prezrieť staroveké artefakty po dávnych obyvateľoch Carnuntum. V podobe 3D skenovania možno exponáty virtuálne objavovať aj mimo vitrín múzea.

NOVINKA! Všetky funkcie aplikácie Carnuntum si teraz môžete vyskúšať aj z domu pomocou svojho smartfónu. Zabavte sa na digitálnej exkurzii po rímskom meste!

Bezplatné stiahnutie v obchodoch s aplikáciami

Rozšírená a virtuálna realita

Prostredníctvom aplikácií rozšírenej reality na niekoľkých zážitkových miestach v Carnuntume sa staroveké stavby vytrhnú zo zeme a virtuálne sa zobrazia v obraze vašej kamery. Budovy a miesta v Carnuntume sú detailne vizualizované v ich skutočnom starovekom kontexte na pôvodnom mieste. Rozmer, rozsah a kontext starovekého mesta sa tak zobrazujú úplne novým spôsobom.

Základom digitálnej aplikácie a virtuálnych rekonštrukcií je nepretržitý základný výskum v Carnuntume. Plány lokality a pohľady na virtuálne domy pochádzajú z archeologického výskumu a sú vedecky podložené.

Na mape si môžete pozrieť, kde nájdete skúsenostné body v Carnuntume. Naskenovaním informačných tabúľ na mieste spustíte aplikáciu rozšírenej reality. Z domu môžete kedykoľvek vyvolať všetky virtuálne predstavenia kliknutím na zážitkové body na mape. Okrem toho blednite v starovekých budovách, aby ste videli rozmery bývalého mesta Carnuntum.

Zažite digitálne rekonštrukcie na zážitkových bodoch v troch rôznych perspektívach. Otočte svoj smartfón o 360° všetkými smermi, aby ste videli čo najviac.

AR - Augmented Reality

Rozšírená realita – tu máš možnosť, aby si doplnil dnešnú realitu o kedysi existujúce budovy. Virtuálne stavby sa vo fotoaparáte Tvojho mobilu premiestnia do skutočného obrázku uloženého v smartfóne.

VR - Virtual Reality

ti ukáže virtuálny obrázok Carnunta, ako kedysi vyzeralo. Obráť svoj smartfón do rozličných smerov, aby si mohol všetko riadne vnímať..

Virtual Reality 3D

Virtuálne scény môžeš zažiť i v moduse 3D. Na to potrebuješ okuliare na pozeranie 3D-záznamov, ktoré dostaneš kúpiť v shope Carnuntum.

Tematické prehliadky so starovekými artefaktmi

Pomocou aplikácie Carnuntum hľadajte stopy v zrekonštruovaných domoch v tejto štvrti a objavujte staroveké nálezy virtuálne na obrazovke. Predmety, ktoré po sebe zanechali niekdajší obyvatelia Carnuntum, sa objavia na vašom smartfóne na mieste, kde boli skutočne nájdené, a rozprávajú príbehy ľudí z Carnuntum.

Pri prechádzaní rímskou štvrťou sa zobrazí nápoveda vždy, keď sa v blízkosti nachádza niektorý z exponátov. Z domu môžete nájdené predmety vyvolať priamo prostredníctvom mapy. Takto si možno pozrieť 3D sken predmetu na mieste skutočného nálezu vo všetkých jeho aspektoch. Podrobné informácie o každom náleze dopĺňajú sprostredkovanie dvoch tematických prehliadok.

Priazeň bohov

Prehliadka "Priazeň bohov" sumarizuje niektoré staroveké nálezy, ktoré možno priradiť k tematickej oblasti viery a náboženských obradov. Uctievanie množstva božstiev, ale aj povery a mágia zohrávali v rímskej spoločnosti dôležitú úlohu.

Život a bývanie

Prehliadka "Bývanie a bývanie" ukazuje širokú škálu predmetov z každodenného života niekdajších obyvateľov Carnunta. Predmety dennej potreby, ako sú nádoby a lampy, sú rovnako súčasťou prehliadky ako cenné šperky.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.