Spoločnosť priateľov Carnunta

História a činnosti

Spolok priateľov Carnunta je jedným z najstarších a najtradičnejších klubov tohto typu v Rakúsku a dôležitý záujmový spolok pre archeológiu v Carnunte. Od jeho založenia v roku 1885 sa spolok snaží a zverejnenie a podporu archeologickej práce v najväčšom kultúrnom nálezišti dnešného Rakúska.

  • Predsedkyňou predstavenstva Spoločnosti priateľov Carnunta je pani HR Dr. Christa Farka. Riadi 9-členné predstavenstvo, obchody podporného spolu a koordinuje jeho aktivity.

    Predstavenstvo

    Predsedkyňou predstavenstva Spoločnosti priateľov Carnunta je pani HR Dr. Christa Farka. Riadi 9-členné predstavenstvo, obchody podporného spolu a koordinuje jeho aktivity.

  • Časopis vznikol v roku 1886 ako „Spravodajca Spoločnosti Carnuntum“. Od roku 2011 vychádza dvakrát do roka v novom formáte.

    Publikácie

    Časopis vznikol v roku 1886 ako „Spravodajca Spoločnosti Carnuntum“. Od roku 2011 vychádza dvakrát do roka v novom formáte.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List