História a aktivity

Spoločnosť priateľov Carnunta je jedným z najstarších a najtradičnejších združení tohto typu v Rakúsku – a zároveň dôležitým podporovateľom archeologického výskumu v Carnunte. Hlavným cieľom tohto združenia je podpora archeologického výskumu v Carnunte a jeho propagácia. Od svojho založenia v roku 1885 sa usiluje spoločnosť o podporu archeologického výskumu na tomto najväčšom archeologickom nálezisku rímskej kultúry v súčasnom rakúsku a o sprístupnenie výsledkov výskumov čo najširšej verejnosti.

Rovnako dôležitým cieľom je trvalé zaistenie významných svedkov rímskej histórie lokality pre budúcnosť. Prvé vykopávky v Carnunte financovala Spoločnosť priateľov Carnunta zo súkromných zdrojov.

Popri vedeckých výskumoch ruin sa považuje za jeden z najvýznamnejších prínosov Spoločnosti postavenie Múzea Carnuntina, ktoré 27. mája 1904 otvoril osobne cisár František Jozef. Členmi Spoločnosti boli významní predstavitelia cisárskeho dvora, šľachty, meštianstva, vedy a hospodárstva.

Členovia Spoločnosti a každý záujemca o archeológiu dostáva informácie o najnovších výsledkoch a smerovaní archeologického bádania - hlavne pokiaľ ide o lokalitu Carnuntum - prostredníctvom prednášok, stretnutí, vedeckých publikácií a informácií a prostredníctvom úzkej spolupráce s inštitúciami s príbuznými cieľmi.

 

Kontakt
Hauptstraße 1 A
A - 2404 Petronell-Carnuntum
Tel. +43 (0) 2163 33 77-766

www.freunde-carnuntum.at

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List