Carnuntum patrilo k najdôležitejším mestám rímskej provincie Panónsko. Carnuntum, bašta na podunajskom úseku rímskeho opevnenia proti vpádom Barbarov priamo na hranici Rímskej ríše, v bezprostrednej blízkosti živej obchodnej tepny - Jantárovej cesty, nadobudlo mimoriadny strategický, politický a hospodársky význam. Zaujímavosti z histórie Carnunta sa dozviete tu.

© RSV

1: Rímska štvrť 2: Amfiteáter civilné mesto 3: Gladiátorská škola 4: Pohanská brána 5: Amfiteáter vojenské mesto

Na úplnom začiatku bol vznik dočasného zimoviska legionárov –  no a malý vojenský tábor medzi 1. a 4. stor. n. l. sa rozrástol až do takej miery, že sa z neho stalo hlavné mesto rímskej provincie Horná Panónia, s 50.000 obyvateľmi. Okrem tábora legionárov uprostred územia vojenského mesta, prekvitalo na území mimo vojenskej zóny pulzujúce civilné mesto (municipium).

Hranicu na severe Rímskej ríše, Limes Romanus, uzatváral Dunaj. Dôležitosť Carnunta nespočívala iba v strategickej polohe kvôli ochrane hraníc rímskeho impéria; významná metropola sa z neho stala vďaka tesnej blízkosti dôležitých obchodných ciest.

 

rok 6 n. l.  / Tiberius, neskoršie cisár, zriaďuje na území Carnuntum opevnené zimovisko svojho vojska. Začiatok prítomnosti Rimanov v Carnunte.

od r. 41 do r. 54 n. l.  / Stavia sa legionársky tábor

cca  od r. 70 n. l.  / Prvé osídľovanie v civilnom meste (časť rímskej mestskej štvrte – Petronell- Carnuntum)

r. 81 až  96 n. l.  / Za vlády cisára Domiciána sa stavia pomocný vojenský tábor a amfiteáter vojenského mesta.

cca r. 124 n. l.  / Cisár Hadrian udeľuje Carnuntu mestské práva – Municipium Aelium Karnuntum. Z tejto doby pochádza aj amfiteáter civilného mesta.

r. 171 až  173 n. l.  / Rímsky cisár Marcus Aurelius sa zdržiava v Carnunte a dokončuje tu 2. knihu svojich Myšlienok k sebe (Hovory k sebe samému).

9.4.193 n. l.  / Lucius Septimius Severus – vymenovaný v Carnunte za cisára

r. 194 n. l.  / Carnuntum získava rozšírené mestské práva – Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Karnuntum

11.11.308 n. l.  / Konferencia cisárov v Carnunte – v rámci konferencie otvorenie/vysvätenie jednej zo svätýň legionárov

433 n. l.  / Odovzdanie Provincie Panónsko Hunom.

Koniec 19. stor. / Začiatok systematických výskumov Carnunta a ich pokračovanie po dnešok.

  • Da JavaScript dekativiert ist, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Da dein Browser nicht supportet wird, werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu geringer Bandbreite werden einige Inhalte nicht geladen.
  • Auf Grund von zu schwacher Hardware werden einige Inhalte nicht geladen.