© (c) Römertadt Carnuntum

Od 30. júna 2022 múzeum predstavuje novú výstavu: Carnuntum - svetové mesto na dunajskom limite. Pomocou exponátov, z ktorých niektoré ešte nikdy neboli vystavené, zo zemských zbierok Dolného Rakúska sú pôsobivo vykreslené dejiny mesta, ale aj jeho spoločenský život.

© RSV
© RSV

História múzea Carnuntinum

Múzeum Carnuntinum je povinnou súčasťou každej návštevy Carnunta. Postavili ho Friedrich Ohmann a August Kirstein, dvaja najuznávanejší architekti neskorého Rakúsko-Uhorska, a v roku 1904 ho otvoril sám cisár František Jozef I. Je postavený v duchu historizmu v štýle rímskej vidieckej vily a jeho dizajn preberá typické architektonické prvky z rímskych provincií. Múzeum Carnuntinum tak bez problémov zapadá do kruhu veľkých múzejných budov na viedenskej Ringstrasse.

Výstavbu múzea financovala Spoločnosť priateľov mesta Carnuntum zo súkromných zdrojov. Medzi sponzormi a darcami boli v tom čase významní predstavitelia cisárskej rodiny, šľachty, vyšších stredných vrstiev, vedy a obchodu. Výstavbou múzea Spoločnosť priateľov Carnunta sledovala cieľ zhromaždiť rozsiahlu zbierku z prvých vykopávok v Carnunte na jednom mieste. Múzeum Carnuntinum je tak prvým múzeom vykopávok v Rakúsku a dnes vystavuje veľkú časť dolnorakúskych krajinských zbierok o starovekom Carnuntume.